Мукузани кр./сух.

Мукузани кр./сух.

Цинандали бел./сух.

Цинандали бел./сух.

Киндзмараули кр.п/сл.

Киндзмараули кр.п/сл.